Bilgi Kayna��


 
Okurlarmz, kahvenin hi bir zarar yok mu diye sormaktalar!


Patates cipsleri ve kahve yksek oranda akrilamid iermekte

7000 gda maddesi zerinde yaplan bir aratrmada, patates kzartmas, cipsleri ve kahvenin yksek oranda akrilamid ierdii anlald ancak retim yntemlerinde deimeler bunu azaltabilecek. Bu konu ilk defa sve’te kzartlm, piirilmi, tost edilmi ve mikrodalgaya sokulmu yiyeceklerde yksek oranlarda akrilamid bulunduunu bildirilmesi ile dikkati ekmiti. Bu yiyecekler arasnda ekmek, patates cipsi, kzartmas da var. Bunun ardndan Avrupa topluluu ve ABD’de ok sayda aratrma balatld. Bu konunu nemi akrilamid’in kanserojen olmas. 17 lkede tamamlanan aratrmalarda en ok patates cipsi (%16-30), patates kzartmas (%6-46), kahve (%13-39), tatl biskuvit (%10-20) ve ekmek ya da tost (%10-30) iermekte. Bu sonulara dayanarak besin retim tekniklerinin bu zararl maddeyi azaltmak iin deitirilmesi gerektiine karar verildi. Akrilamid, zellikle yksek karbonhidrat ve dk protein ieren bitkisel besinlerin piirme srasnda yksek snlara maruz kalmas ile olumakta. Bu madde serbest bir aminoasit olan asparagin’den olumakta. 120 derece zerinde kaynatma da akrilamid oluumuna yol ayor. Genellikle piirme sreci uzadka ve s ykseldike akrilamid artmakta ancak bunun istisnas kahve. Kahvenin frnlanmas arttka akrilamid azalmakta. Bu nedenle espresso’da akrilamid az. Yine ground kahve bekledike akrilamidi azalmakta. Piirmeden nce Asparaginaz enzimi ile asparagin’in uzaklatrlmas bu olumsuzluu nlemekte. Halen eitli yntemlerle besinlerin asparagin ve eker (karbonhidrat) ieriinin azaltlmasna allmakta.

 


 


SocialDoctors erisinde Payla