Bilgi Kayna��


 
Kahvedeki yalar..


Kahve’deki yalar hakknda ksa bilgi vermek gerekirse, kahve’deki ya temelde trigliseritlerden olumakta, bunun yannda da ya asitleri ieriyor. Ya asitlerinin ou diterpene esterlerden olumakta. Diterpene ierii 2 ana gruptan olumakta; Cafestol ve kahweol. Cafestol ve kahweol doal yalar ve sadece kahvede var. Ticari nemi olan 2 aa olan Coffea arabica’da cafestol  %0.6 ve kahweol %0.3. Coffea robusta’da isedaha ok cafestol var (%0.2). Total diterpene miktarlar ise Arabica’da %1.3-1.9, C. robusta ekirdeklerinde ise %0.2–1.5 arasnda. Robusta ekirdekleri ayrca 16-O-methylcafestol gibi ayr bir diterpene iermekte ise de bunun insandaki etkisi bilinmiyor.
Kahveyi piirme ve frnlama bunlarn miktarn ok etkiliyor. Trk kahvesi gibi kaynatlan kahvelerde en yksek miktar varken, filtre kahve ya da instant kahve de ok azalmakta. Frnlama da yeil kahve ekirdeindeki cafestol ve kahweol’u ok azaltmakta.
Yeil ekirdekten elde edilen ya, kozmetik (gne kremleri), frnlanm ekirdekteki ya ise gda endstrisinde kullanlyor. ekirdek frnlannca diterpene dzeyleri azalyor ve kalan yalar daha stabil ve aromatik  hale geliyor. Bu yalar kat filtreler tarafndan emilmekte, bu nedenle lipid metabolizmas bozuk kiilerde, kahve kolesterol ve dier lipidleri arttrrken, kat filtre edilmi kahvede bu olmuyor. 


SocialDoctors erisinde Payla